שעות תפילה

ימי חול

6:00    שחרית

16:45  מנחה

19:30  מעריב

 

 תפילות שבת

מנחה וקבלת שבת ומעריב בשעת כניסת השבת

שחרית        08:00

מנחה גדולה  12:30 

 

מנחה קטנה 16:15

 

ערבית בצאת השבת