בית מדרש

בית מדרש פתוח- בימים ראשון עד רביעי. בשעות 16:00 עד 18:00