מנהל הפורום: מנהל אתר אלוני הבשן 
אנו נעדר השבת ! מזל טוב למשפחת דימנט ולבר המצוה.
חיים ספיריה
29/01/2020 15:15

ב"ה

מאחלים שבת נעימה, הצלחה לקורא בתורה ולמפטיר.