הזמנת עלים להנצחת יקירים - לובי ביה"כ.
חיים ספיריה
20/12/2020 16:58

ב"ה

שלום רב !
אני לפני הזמנה נוספת של חריטת עלים - במילים אחרות: התקבלה תרומה !
מבקש להזכיר לכם:
א. "עץ החיים" הנמצא בלובי ביה"כ, נתרם כדי לעודד תרומות לביה"כ החדש.
ב. מעטים ניצלו את ההזדמנות. עלות עלה 1,800 ש"ח וההנצחה תעבור גם לביה"כ החדש

ג. אנחנו ממש לפני 31.12 התרומות מוכרות לצרכי מס. גם אם זה "לא מדבר"אליכם
   באופן אישי, זה ממש יכול להתאים לידיד או בן משפחה שלכם. אם הוא / היא יתרמו
   זה ישרת אתכם. . . 

מעוניינים יפנו אלי ישירות עם טקסט קצרצר ולאחר הסדרת התרומה - אפשר תשלומים.

חיים ספיריה